Letselschade verhalen, hoe doe je dat?

Een ongeval zit ik een klein hoekje, is het bekend spreekwoord. Maar wat als er je echt een ongeval overkomt, wat dan? Wie is hiervoor aansprakelijk en waar heb je recht op als je gewond raakt bij het ongeluk en hierdoor schade lijdt?

De meest voorkomende ongevallen in Nederland vinden verreweg in het verkeer plaats. Bijvoorbeeld omdat iemand als fietser aangereden wordt of wordt aangereden op het zebrapad. Daarnaast gebeuren er op het werk geregeld ongevallen, dit wordt een bedrijfsongeval genoemd. 

Zowel bij een bedrijfsongeval of een aanrijding kan het letselschade slachtoffer gewond raken. Wordt er hierdoor ook schade geleden, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, dan ontstaan er recht op een schadevergoeding. Voorwaard is wel dat er iemand aansprakelijk is of dat er een beroep gedaan kan worden op een verzekeraar waarvoor zelf een premie wordt betaald.

Letselschade claimen na een aanrijding

Een aanrijding is een veel voorkomend ongeval. Het wordt ook steeds drukker op de weg en dit voorkomt de kans op een ongeval. Bijzonder was bijvoorbeeld dat tijdens de divers lockdowns en het thuiswerken tijdens corona het aantal aanrijdingen in het verkeer minder was. Op een gegeven moment nam het aantal ongevallen in het verkeer toch weer toe. Inmiddels zijn er weer net zo veel aanrijdingen als voor het begin van de coronacrisis.

Bij een aanrijding kan het gaan om een aanrijding tussen auto’s of andere motorvoertuigen, maar ook tussen bijvoorbeeld een auto en een fietser. Voor het indienen van een letselschade claim maakt dit een groot verschil.

Aanrijding tussen motorvoertuigen

Bij een aanrijding tussen motorvoertuigen gaat het veelal om een kop staart botsing. Hiervan is sprake als de ene auto achterop de andere auto rijdt. In de wet staat dat de achteroprijdende auto aansprakelijk is voor de schade die het voorste voertuig door de aanrijding lijdt.

De voornoemde aansprakelijkheid geldt alleen tussen de bestuurders van een voertuig. Voor passagiers geldt een andere regel. Zij worden op grond van een bijzondere regeling aangezien als “schuldloze derden”. Passagiers hebben immers geen invloed op het rijgedrag van de bestuurder en valt in de regel geen verwijt gemaakt te worden van de aanrijding. Passagiers kunnen de letselschade claim daarom rechtstreeks bij de verzekeraar van indienen van het motorvoertuig waarin zij meereden.

Eenzijdige aanrijdingen komen geregeld voor. Er is dan geen aansprakelijke partij. Is er echter een schade- inzittendenverzekering afgesloten, dan kan er op die verzekering een beroep worden gedaan. Voor een beroep op de schade-inzittendenverzekering maakt de toedracht van het ongeval namelijk niet uit.

Letselschade door een bedrijfsongeval

In 2020 waren er 3655 mensen dermate gewond geraakt bij een bedrijfsongeval dat de Nederlandse arbeidsinspectie ingeschakeld diende te worden. Deze wordt ingeschakeld als een medewerker ernstig letsel aan een bedrijfsongeval overhoudt of hierdoor zelfs komt te overlijden.

Werkgevers zijn op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade die haar medewerkers door een ongeval op het werk lijden. Dit is alleen anders als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht voldaan heeft. In de praktijk is dit bijna niet mogelijk voor de werkgever. Het feit dat het bedrijfsongeval plaatsvond betekent veelal al dat er aansprakelijkheid is aan de zijde van de werkgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *