WIP richtlijnen: ze zijn er voor jou als tandarts en voor de patiënt

Richtlijnen zijn ondersteunend en helpen je bij je werk. Soms voelen ze ook beknellend. Dat is jammer, want bij een juist gebruik ervan ontlasten ze je juist. Dat geldt ook voor de WIP richtlijnen. Ze zijn opgesteld door professionals uit de branche en zijn gebaseerd op expertise en ervaringen uit de tandartspraktijk aangevuld met wetenschappelijke kennis. Ook ervaringen van vele patiënten zijn meegenomen in deze richtlijnen. Dit document helpt je om op een effectieve en doelmatige manier je werk te verrichten. Het is een advies dat het ‘wat, wanneer en waarom’ beschrijft. De WIP richtlijnen vormen de input voor de protocollen die je gebruikt.

Wat zijn de WIP richtlijnen?

WIP staat voor Werkgroep Interventie Preventie. Deze werkgroep stelt richtlijnen op voor het voorkomen van infecties in onder meer tandartspraktijken. Tandartspraktijken en andere instellingen gebruiken de WIP richtlijnen als basis voor het opstellen van werkinstructies en protocollen. De richtlijnen geven dus richting aan het handelen in jouw praktijk en richten zich zowel op het personeel, de praktijk als op de praktijkvoering. Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van infecties bij patiënten, maar ook om het voorkomen van diverse ziektes of infecties bij het personeel. Het hanteren van deze richtlijnen is goed voor patiënt en personeel.

Wat betekenen deze WIP richtlijnen?

De richtlijnen richten zich op patiënten die een mondzorgpraktijk bezoeken die niet verbonden is aan een ziekenhuis. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn persoonlijke hygiëne, handhygiëne en beschermingsmiddelen. Ook wordt aandacht besteed aan het reinigen, desinfecteren en steriliseren van instrumenten en het schoonmaken van ruimten en materialen. De thema’s zijn divers van chirurgische ingrepen in de mondholte tot het verwerken van je afval. Als deze WIP richtlijnen worden gevolgd, minimaliseer je het risico op infecties.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *