Wat is outplacement nou eigenlijk?

Outplacement is simpelweg het laten coachen bij het vinden van een nieuwe baan of het opstarten van een zelfstandige activiteit. Door gebruik te maken van outplacement is de kans groot dat je sneller een nieuwe baan vindt wanneer je werkloos bent of gaat worden.

Laat je coachen bij het vinden van een nieuwe baan

Wanneer moet je gebruik maken van outplacement?

Wanneer je dreigt ontslagen te worden kan dat een aanleiding zijn om gebruik te maken van outplacement. Het gebruiken van outplacement heeft niet alleen voordelen voor jou als werknemer maar ook voor de werkgever. De voordelen van de werknemer zijn dat de werknemer een passend advies krijgt waardoor die snel een nieuwe baan kan vinden, omdat de werkgever de outplacement invulling aan zijn werknemer geeft voldoet hij aan goede werkgeverschap omdat hij zijn wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheid na komt. Of jij als werknemer recht hebt op een outplacementtraject is vaak vastgelegd in een sociaal plan of een ontbindingsovereenkomst.

Hoe verloopt een outplacementtraject?

Ieder outplacementbureau heeft zijn eigen aanpak. De beste aanpak is door het traject in twee fasen op te delen. De eerste fase is de mobiliseringsfase en de tweede is de bemiddelingsfase.

In de eerste fase wordt er kennisgemaakt met de medewerker, hier wordt er een inventarisatie uitgevoerd van de achtergrond, wensen en mogelijkheden van de werknemer. In deze fase worden er coachende gesprekken gehouden, moeten er inzet assessments gemaakt worden door de werknemer en wordt de werknemer op de arbeidsmarkt voorbereid. Aan het eind van deze fase betekent dit dat de medewerker gereed is om de arbeidsmarkt te benaderen.

De tweede fase is de bemiddelingsfase, hier wordt de arbeidsmarkt benaderd samen met een arbeidsmakelaar. Er zijn in deze fase al afspraken over het zoeken van vacatures of het benaderen van netwerk partijen. De medewerker wordt begeleid bij onder andere gesprekken, er worden tussentijds sollicitatiegesprekken geoefend en er worden bellijsten opgezet om de kansen op een nieuwe baan groter te maken. Uiteindelijk wordt er bij een aanbod van een contract ook geadviseerd bij de onderhandelingen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *