Het zorgstelsel in andere landen

Het is belangrijk om te weten hoe het zorgstelsel in Nederland in elkaar steekt. We mogen in Nederland trots zijn op ons zorgstelsel. Het zorgstelsel in Nederland behoort namelijk tot één van de beste in de wereld, maar ook tot één van de duurste. En dan ga je toch maar even kijken of het gras bij de buren groener is.

Nederland

In Nederland is het verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Met deze verzekering is het gros van alle ziektekosten gedekt. Hiervoor wordt zelf een premie betaalt. De hoogte van de premie mogen de zorgverzekeraars zelf bepalen. De premie voor de basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Voor rijken en armen. Het is hierdoor gunstig om de premies van de zorgverzekeraars te vergelijken en de beste zorgverzekering te kiezen. Degenen met een lager inkomen die de zorgverzekering moeilijk zelf kunne betalen kunnen zorgtoeslag aanvragen. De premies voor AWBZ en Zvw worden ook door iedereen betaald, deze zijn wel afhankelijk van het inkomen. Door deze inkomensafhankelijke premies en de zorgtoeslag voor lagere inkomen heeft het zorgstelsel van Nederland ook solidariteit. Andere landen hebben echter een meer solidair zorgstelsel.

Frankrijk

Frankrijk is gekroond tot land met het beste zorgstelsel. De inwoners betalen geen zorgpremie aan een verzekeraar maar staan ongeveer 5,5 procent van hun inkomen af aan het ziekenfonds. Ook betaalt de werkgever een deel van het loon aan het ziekenfonds. Frankrijk heeft het solidariteitsprincipe. De chronisch zieken hoeven geen ziektekosten te betalen. Door deze solidariteit betalen de rijkere meer zorgkosten dan de armere. Wel komen er steeds meer eigen bijdragen. Bijvoorbeeld dat er €6,60 betaald wordt per doktersbezoek.

Verenigde Staten

In de VS is het zorgstelsel beduidend minder solidair. Iedereen dient een particuliere zorgverzekering af te sluiten. Voor het rijke deel van de Amerikaanse bevolking is dit geen probleem maar de armere kunnen dit niet betalen. Voor deze groep zijn er zorgprogramma’s opgezet zoals Obamacare, maar deze zijn lang niet zo breed als de Nederlandse basisverzekeringen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *